Wie zijn we?


AntwerpenPlus is ontstaan uit samenwerking met vier partners: • Scholen Buitgengewoon Onderwijs
 • Pedagogische Begeledingsdienst regio Antwerpen
 • CLB
 • Scholen Gewoon Onderwijs

Volgende scholen Buitengewoon Onderwijs maken deel uit van ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus: • BULO Klimop, Hoboken -> type Basisaanbod
 • BULO De Merode, Berchem -> type Basisaanbod, type 9
 • BULO Sint Jozef, Antwerpen, type Basisaanbod
 • BUBAO Openluchtschool Dennenhof, Schilde -> type 3, type 9
 • BUBAO KOCA Basisonderwijs, Antwerpen -> type Basisaanbod, type 7 (doven en slechthorenden & spraak- en taalontwikkelingsstoormissen), type 9
 • BUBAO Katarinahof, Antwerpen -> type 2
 • BUSO KOCA Secundair Onderwijs, Antwerpen -> type Basisaanbod, type 3, type 7 (doven en slechthorenden & spraak- en taalontwikkelingsstoormissen), type 9
 • BUSO De Markgrave, Antwerpen -> heropleiding type 6
 • BUSO Sint Jozef OV4, Antwerpen -> type 9
 • BUSO Sint Jozefinstituut, Antwerpen -> type Bsisaanbod, type 3

We zijn één  van de drie ondersteuningsnetwerken voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen: AntwerpenPlus, VOKAN en Kempen. We vertrekken vanuit een gezamenlijke visie en werken onderling nauw samen.

Het ondersteuningsteam van  AntwerpenPlus omvat zo’n 140-tal collega’s en wordt aangestuurd door Ellen Wolfs, afgevaardigd leidinggevende.

AntwerpenPlus heeft een beheerscomité met als voorzitter Jan Cox.