Welkom

Beste ouders,Via de school en in samenwerking met het CLB kan uw kind bij ons aangemeld worden. Een (gemotiveerd) verslag (opgemaakt door CLB) is nodig om ondersteuning voor uw kind te krijgen. Indien een school bij ons een leerling aanmeldt dan zijn ouders reeds betrokken bij het voorgaande traject. Er zal reeds meermaals overleg geweest zijn waarop de noden van uw kind in kaart gebracht zijn. De school heeft reeds stappen ondernomen naar de nodige aanpassingen voor uw kind. Samen met school, CLB, ouders en kind wordt er besloten dat er meer specifieke hulp nodig is. Hierna maakt het CLB het gemotiveerd verslag op. De school zal uw kind bij ons aanmelden.


De vraag van de school wordt verwerkt (via DIPLON  = ons digitaal aanmeldingssysteem) en wordt doorgegeven naar één van onze teams. Het anker van een school (aanspreekpersoon van het ondersteuningsnetwerk per school) zal hier zo snel als mogelijk mee aan de slag gaan. Er wordt een verantwoordelijke ondersteuner aangeduid die het traject opneemt en met de ouders contact zal opnemen.

Samen met ouders, school , CLB en ondersteuners wordt er bepaald hoe er gewerkt zal worden. Er wordt op maat van elke specifieke zorgvraag gewerkt. Dat kan individueel per kind zijn, in de klas, op leerkrachtniveau,…zijn.  Hoelang een traject zal duren wordt bij de opstart ingeschat.  Samen beslissen jullie rond welk doel er prioritair gewerkt wordt.

In de loop van de begeleiding zal de school, de ondersteuner, het CLB u verder informeren over het begeleidingsproces. Samen spreken jullie af wie en op welke manier jullie contact met elkaar opnemen.


Heeft u vragen omtrent ondersteuning en onze werking dan mag u ons steeds telefonisch contacteren

03/ 613 09 50 of mailen: info@onaplus.be

Raadpleeg onze folder: Infofolder Antwerpen Plus


 Ook ons zorgloket staat voor uw vragen open. Indien u vragen hebt (waarbij u niet in de school terecht kan) kan ons netwerk, ons team en onze partners (CLB, partners Buitengewoon Onderwijs, pedagogische begeleidingsdienst) uw vraag bespreken en bekijken hoe deze het best aangepakt wordt. Wij zullen ons netwerk aanspreken en trachten een passend antwoord te formuleren. Wij engageren ons om uw vraag ernstig te nemen en om zo snel mogelijk een antwoord te geven.

U kan ons bellen of mailen naar zorgloket@onaplus.be