Nieuws

Aanmeldingen schooljaar 2020 -2021


Vanaf 1 september 2020 kunnen aanvragen ingediend worden via inlog op www.diplon.be (Uw school dient geregistreerd te zijn op ons Digitaal Platform DIPLON): 

  • Tijdens de maand september: net zoals vroeger: scholen laden het Gemotiveerd Verslag op in DIPLON (als PDF) bij nieuw aangemelde leerlingen. Bij ‘gekende’ leerlingen zit het GV reeds in het DIPLON systeem omdat zij vorig jaar al werden aangemeld.
  • Vanaf oktober: Vanuit DIPLON zal er een rechtstreekse koppeling worden gemaakt met IRIS zodat scholen bij aanmelding geen GV of V meer hoeven op te laden. Verdere richtlijnen volgen, zowel voor de scholen als voor de ondersteuners.
  • Een concrete ondersteuningsvraag van de leerkracht of klassenraad formuleren.

Alle aanvragen worden pas echte aanmeldingen indien de aanvraag wordt ingediend (op de knop ‘aanvraag indienen’ klikken in DIPLON).  

Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen naar info@onaplus.be.

Informatiefolders


Hieronder vindt U twee folders:

De werking van Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus

De werking en visie zoals we deze samen met onderstteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt:

PROZA  -  sept 2020

PRoeftuin Ondersteuningsnetwerk Zorgbeleid Antwerpen – sept 2020


Hoe de toekomst van het onderwijs er zal uitzien is moeilijk te voorspellen maar we weten wel dat de evolutie naar meer inclusief onderwijs is ingezet en, onder druk van geratificeerde internationale verdragen, onomkeerbaar is. Scholen willen misschien wel duidelijke stappen zetten maar vaak weten ze niet hoe. 

Als netwerkorganisatie AntwerpenPlus dromen  we er van samen met andere actoren kwalitatief onderwijs mee vorm te geven voor alle leerlingen. We zien ook dat we als ondersteuningsteam er niet altijd in slagen de juiste acties te ondernemen om tot een  ‘collectieve doelmatigheidsbeleving’ te komen. 

Eén van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de E. Struyf (2019) was een sterkere en effectievere samenwerking opzetten tussen de ondersteuningspartners.

We vonden dat de tijd rijp was om onze droom in daden om te zetten. En zo werd PROZA (PRoeftuin Ondersteuningsnetwerken Zorgbeleid regio Antwerpen) geboren. Een proeftuin waarbij we mensen met de juiste competenties bundelen om in te zetten op dit thema.  Een intense samenwerking met schoolteams voor gewoon onderwijs, ondersteuners, CLB’ers en pedagogisch begeleiders, met expertise op het vlak van versterking van de zorg op scholen.

Begin september hebben we daar werk van gemaakt en onze eerste stappen gezet: we hebben een intense samenwerking opgezet met als gezamenlijk doel het versterken van de brede basiszorg. Nu, enkele maanden later, zien we dat PROZA een samen verhaal ‘in wording’ is. Voor meer info: klik hier:

Activiteiten

Dit deel is in ontwikkeling - kom later nog eens terug naar deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren