Nieuws

Aanmeldingen schooljaar 2020 -2021


Vanaf 1 september 2020 (en verder het hele schooljaar door) kunnen aanvragen ingediend worden via inlog op www.diplon.be (Uw school dient geregistreerd te zijn op ons Digitaal Platform DIPLON): 

  •  Bij ‘gekende’ leerlingen zit het GV reeds in het DIPLON systeem omdat zij vorig jaar al werden aangemeld.
  • Sinds februari 2021: Vanuit DIPLON is een  koppeling gemaakt met het  IRIS-platform zodat scholen bij aanmelding geen GV of V meer hoeven op te laden. Het inzagerecht tot dit IRIS-platform wordt verleend door de Hoofd Lokaal Beheerder (meestal de directie van een school). Een school met meerdere instellingsnummers dient dit inzagerecht per instellingsnummer door te geven. 
  • In elke nieuwe aanvraag formuleer je een ondersteuningsvraag vanuit de leerkracht of de klassenraad.

Alle aanvragen worden pas echte aanmeldingen indien de aanvraag wordt ingediend (op de knop ‘aanvraag indienen’ klikken in DIPLON).  

Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen naar info@onaplus.be.

Informatiefolders


Hieronder vindt U twee folders:

De werking van Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus

De werking en visie zoals we deze samen met onderstteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt:

PROZA  -  sept 2020

PRoeftuin Ondersteuningsnetwerk Zorgbeleid Antwerpen – sept 2020


Hoe de toekomst van het onderwijs er zal uitzien is moeilijk te voorspellen maar we weten wel dat de evolutie naar meer inclusief onderwijs is ingezet en, onder druk van geratificeerde internationale verdragen, onomkeerbaar is. Scholen willen misschien wel duidelijke stappen zetten maar vaak weten ze niet hoe. 

Als netwerkorganisatie AntwerpenPlus dromen  we er van samen met andere actoren kwalitatief onderwijs mee vorm te geven voor alle leerlingen. We zien ook dat we als ondersteuningsteam er niet altijd in slagen de juiste acties te ondernemen om tot een  ‘collectieve doelmatigheidsbeleving’ te komen. 

Eén van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de E. Struyf (2019) was een sterkere en effectievere samenwerking opzetten tussen de ondersteuningspartners.

We vonden dat de tijd rijp was om onze droom in daden om te zetten. En zo werd PROZA (PRoeftuin Ondersteuningsnetwerken Zorgbeleid regio Antwerpen) geboren. Een proeftuin waarbij we mensen met de juiste competenties bundelen om in te zetten op dit thema.  Een intense samenwerking met schoolteams voor gewoon onderwijs, ondersteuners, CLB’ers en pedagogisch begeleiders, met expertise op het vlak van versterking van de zorg op scholen.

Begin september hebben we daar werk van gemaakt en onze eerste stappen gezet: we hebben een intense samenwerking opgezet met als gezamenlijk doel het versterken van de brede basiszorg. Nu, enkele maanden later, zien we dat PROZA een samen verhaal ‘in wording’ is. Voor meer info: klik hier:

Activiteiten

Seminarie Antwerpse Ondersteuningsteams

Samenwerken, samen leren is waar we ongelooflijk in geloven. We ervaren als ondersteuningsteams de kracht! Daarom slaan ook dit jaar de Antwerpse ondersteuningsteams de handen in elkaar om voor onze partners een ontmoetingsmoment in elkaar te steken waar we als ondersteuningsteam enorm in geloven. Omdat elkaar ‘ontmoeten’ in deze coronaperiode niet zo evident is, hebben we een corona-veilige manier uitgewerkt.

  • 20 oktober 2020:  De inclusieve school
  • 24 november 2020: Co- en teamteaching als antwoord op diversiteit in onze klassen
  • 8 december 2020: GOL(L)D

Elk seminarie duurt ongeveer twee uur en ziet er als volgt uit:

  • korte toelichting van ons ‘samen verhaal’ van de afgelopen 3 jaar als ondersteuningsteams en een gezamenlijke vooruitblik naar het begeleidingsdecreet
  • een gastspreker die input brengt rond een inhoudelijk thema
  • deelnemers wisselen uit rond het aangeboden thema

Extra informatie corona-maatregelen (januari 2021):

Enkele handige documenten vanuit de stad Antwerpen – dienst onderwijs: 

  • Meld-je-aan voor lager- kleuter- en secundair onderwijs

Presentatie infomoment van 19 september 2019

De PPT die gebruikt werd op het  infomoment voor scholen en CLB’s, kan je inkijken door te klikken op onderstaande link:

(De PPT geeft een kijk op de inclusieve visie en de nauwe samenwerking van 3 ondersteuningsnetwerken van regio Antwerpen (Kempen, VOKAN, Antwerpen Plus) en de BuO-scholen uit de regio.)

Thinclusie  –  inspiratiedag

voor 4 ondersteuningsnetwerken

Op 13 februari 2020 hebben 400 ondersteuners elkaar geïnspireerd in het samen-verhaal op weg naar inclusief onderwijs. Bekijk hieronder een zeer beknopte samenvatting van de dag. 

Informatiefolder 

Hieronder vindt U twee folders:

Werking van Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus.

De werking en visie zoals we deze samen met ondersteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren