Zorg Fase 0 en 1

Scholen hebben de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Het zorgcontinuüm beschrijft hoe een school het zorgbeleid kan uitbouwen in 4 fasen. Het is een veelgebruikt kader waarnaar verwezen wordt in het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij fase 0 en 1 heeft de school de regie in handen, in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van pedagogische begeleiding en CLB.


Meer info http://www.prodiagnostiek.be/


Indien u als school een ondersteuningsvraag op fase 0 en 1 heeft, gelieve deze in te dienen via de volgende link:


Ondersteuningsvraag zorg fase 0 en 1 


Deze vraag wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de dienst Pedagogische begeleiding regio Antwerpen.