DIPLON  -  een woordje uitleg

Sinds september 2018 werken we met het digitale aanmeldsysteem DIPLON (DIgitaal PLatform ONdersteuningsnetwerken). DIPLON wordt gebruikt door meerdere ondersteuningsnetwerken in Vlaanderen. Alle aanvragen voor ondersteuningstrajecten worden in dit digitale systeem geregistreerd. 

Bij de start van elk nieuw schooljaar worden hulpvragen (na evaluatie en overleg met alle betrokken partners) opnieuw ingediend, zowel voor reeds gekende als voor nieuwe leerlingen / studenten. 

Hulpvragen kunnen doorheen het hele schooljaar worden gesteld en ingediend. Naar het einde van een schoojaar toe, kunnen scholen die leerlingen wensen aan te melden voor het nieuwe schooljaar reeds vanaf juni een aanvraag ‘in werkversie’ klaar zetten in DIPLON. 

Een aanvraag wordt pas een echte aanmelding indien de aanvraag wordt ingediend (werkversie afwerken en indienen). Dit kan elk schooljaar telkens vanaf 1 september. 


Om met DIPLON te kunnen werken, heeft je school zich geregistreerd op ons digitaal platform. (Elke school die AntwerpenPlus als voorkeursnetwerk heeft opgegeven bij AGODI, is inmiddels geregistreerd bij DIPLON. Om je school te kunnen registreren neem je contact op met info@onaplus.be of via 03 613 09 50).

DIPLON wordt gebruikt door iedereen die een rol heeft in het hele ondersteuningsproces. Elke 'rol' heeft eigen gebruiksmogelijkheden en kan een aantal specifieke taken binnen DIPLON uitvoeren. Om dit te illustreren hebben we bij een aantal 'rollen' een beschrijvend document gemaakt met een bekopte uitleg bij wat je te zien krijgt op je DIPLON-scherm na inlog in het systeem. 


  • schoolverantwoordelijke: Heeft de school geregistreerd. Hij/zij kan alle aanmeldingen opvolgen en bepaalt hoe de school zich kenbaar maakt binnen DIPLON. Hij/zij maakt 'afdelingen' en verbindt 'afdelingsverantwoordelijken'. 

Korte beschrijving bij de 'Homepagina' van schoolverantwoordelijke: klik hier


  • afdelingsverantwoordelijke: Hij/zij kan aanmeldingen aanmaken, indienen en opvolgen voor de afdeling waar hij/zij aan verbonden is. 

Korte beschrijving bij de 'Homepagina' van afdelingsverantwoordelijke: klik hier. 


  • schoolcontact: Hij/zij kan aan één (of meerdere) specifieke aanvraag gekoppeld worden en deze opvolgen. 

Korte beschrijving bij de 'Homepagina' van schoolcontact: klik hier


  • ondersteuner & anker-ondersteuner: Hij/zij is gekoppeld aan meerdere hulpvragen en gebruikt DIPLON als werkplanner, registratietool voor alle klas- en school-acties, overleginstrument, communicatiemiddel, ... enz. 

Korte beschrijving bij de 'Homepagina' van ondersteuner: klik hier. 


    Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen naar info@onaplus.be