ANTWERPEN PLUS


Kracht in samenwerking

Ondersteuningsnetwerk Katholiek Onderwijs

Kracht van samenwerkingSamen zoeken naar hefbomen om aan elke leerling RECHT te doen, zodat deze maximaal kan ontwikkelen met het oog op een VOLWAARDIGE plaats in onze samenleving!

We vertrouwen en zetten in op:      • Een meer inclusieve samenleving en school;
      • Een positieve en oplossingsgerichte samenleving;
      • Het geloof dat elke partner het beste wil voor uw kind!